Danh sách tác giả - Bộ đôi Hemono Gel và Hemono Viên uống

Danh sách tác giả

  • Dược sĩ Lê Hùng

    Dược sĩ Lê Hùng tốt nghiệp trường Đại học Dược Hà Nội - Ngôi trường được coi là cái nôi đào tạo các thế hệ Dược sĩ của Việt Nam từ trước đến nay.

  • Lưu Anh

    Mô tả Phạm Công Sơn